Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Rådhusgata 1

2270 FLISA

Styrebase.no

Odal Næringshage og Odal Sparebank har en regional styrebase (www.styrebase.no) der cirka 30 svært kompetente personer med bred yrkesbakgrunn og utdanning, stiller seg til disposijon for styrearbeid i ulike selskaper. 

Næringslivet i vår region, er preget av små og til dels familieeide bedrifter. Mange «kvier seg» nok for å få inn en ekstern person i styret. Hvordan skal man få tillit til denne? Det er skrevet mangt og meget og styrearbeid, som et godt eksempel denne masteroppgaven i styrearbeid fra Handelshøyskolen Bodø fra 2014 av Ellen Helskog Want: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/221123/Want.pdf?sequence=1

Vår styrebase er lett å søke i og vi ønsker velkommen til en samtale om å få tilgang til søk i databasen.

Neste