Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Negardssvingen 2

2270 FLISA

Topos Arkitektur og Design AS

Topos Arkitektur og Design AS

Arkitektkontoret ble etablert i 2004. Topos Arkitektur og Design AS er et tverrfaglig arkitektfirma som arbeider innenfor feltene arkitektur, landskap og plansaker.
Marshall McLuhan sa «the map is not the territory». Våre løsninger tar alltid utgangspunkt i våre kunders og sluttbrukers hverdag og virkelighet. Topos tilbyr arkitekttjenester som hjelper kunden gjennom hele prosjekterings- og gjennomføringsfasen.

Kontoret håndterer varierte oppgaver både i innhold og omfang, over hele landet. Engasjementene inkluderer næringsbygg, kulturbygg, leilighetskomplekser, boliger, fritidsboliger og interiør, plan og regulering. Vi har spesialkompetanse innenfor helhetsutforming av bygg og landskap. Kontoret består i dag av to sivilarkitekter og en sivillandskapsarkitekt.

KONTORET HAR SENTRAL GODKJENNING.

Mer om denne bedriften finner du på http://www.toposark.no/

Adresse: Stasjonsvegen 16, 2100 SKARNES