Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Negardssvingen 2

2270 FLISA

Skeno AS

Skeno AS

Skeno AS utvikler idrettsutstyr for funksjonshemmede

Skeno AS ble opprettet i april 2014 av Anders Seim og Peder Kjærnli som sammen har studert Produktutvikling og Materialer ved NTNU.

Mål: Øke funksjonaliteten på idrettsutstyr for funksjonshemmede og utvikle nye produkter som tilgjengeliggjør nye idretter og aktiviteter

Produkter
Vi har tre produkter som er under utvikling:
Rosete for pararoing, kit til tohjulssykler for funksjonsnedsatte i overkroppen og hockeykjelke

www.skeno.no
peder@skeno.no