Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Negardssvingen 2

2270 FLISA

HK data

HK data

HK data AS har siden 1989 utviklet fagsystem for oppvekst-, velferd- og helsesektoren i Norge. Vi utvikler fagsystemene selv, og tilbyr kurs, support og konsulenttjenester knyttet til bruken av fagsystemene.

Vår lange erfaring fra bransjen er en styrke og et stort fortrinn når vi nå er godt i gang med de neste tiårene med gode og brukervennlige fagsystem.

Kundene våre melder tilbake til oss at vi er svært gode på support, lager raske løsninger som er enkle å drifte, og at de får god oversikt over sakene de arbeider med. Vi får også svært gode tilbakemeldinger på kursporteføljen vår.

FAGSYSTEM FRA HK DATA
Felles for alle våre kunder er behovet for et verktøy for sikker håndtering og strukturert arbeid med sensitiv informasjon, samtidig som deres fagspesifikke registreringsbehov ivaretas.

HK data AS
Storgata 118
2391 Moelv
Tlf.: 62 35 16 80
www.hk-data.no