Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Rådhusgata 1

2270 FLISA

SKOMAKER – SALMAKER – SYMASKINER

Grenseveien 643,
2240 Magnor
Åpningstider: Tirs-fre kl 12.00-16.30 (Ring for avtale utover dette)

Skomakermester Åshild Kjelberg, Tlf: 45 05 48 48.

www.godtskodd.no