Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Rådhusgata 1

2270 FLISA

Eidskog Energi AS

Magnor Næringshag AS har siden sin etableringen hatt Fornybar energi som ett av sine satsningsområder.
Eidskog Energi AS ble etablert som et ledd i denne satsningen 15. oktober 2009 .

Biofyring og fjernvarmesentraler er ett av myndighetens største satsningsområder innen grønn energi. Eidskog kommune har slik sett en perfekt beliggenhet hvor de store skogområdene både representerer landets største skogområde for  CO2-fangst, samt bidrar til en stabil tilgang på jomfruelig virke i form av ren flis.
Biofyringsanlegg som reduserer bruk av alternative oljefyringsanlegg er derfor både nasjonalt viktig, og viktig for lokal industri og lokal bosetting for å sikre ren og stabil tilførsel av energi.

Kvalifikasjoner

Publisert

9. september 2020