Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Rådhusgata 1

2270 FLISA

OM NÆRINGSHAGEN

Sør-Hedmark Næringshage

Sør-Hedmark Næringshage er en regional aktør i Glåmdalen innen næringsutvikling. Bedriften er en del av det nasjonale næringshageprogrammet til Næringsdepartementet gjennom SIVA, som er statens institusjon for industriell utvikling og vekst. SHNH har en regional rolle i Glåmdalen, men har størst nedslagsområde i Kongsvingerregionen med særlig vekt på Eidskog kommune. 

SHNH har 4 virksomhetsområder områder: 

  • Lokale SMB målbedrifter som støttes gjennom subsidiert konsulentbistand. Hver målbedrift kan støttes med inntil 100 timer konsulentbistand pr. år og 75% subsidiert markedspris på tjenestene. 
  • Regionale, nasjonale og interregionale prosjekter med hovedfokus på reiseliv, fornybar energi, kompetanseutvikling og regionale industrielle næringsnettverk. 
  • Drift av en rekke virksomheter knyttet til næringshagen. Dette innbefatter et lokale energiselskap, 2 leiegårder som får inntekter fra utleie, et opplæringskontor for lærlinger, et kontorfellesskap for samlokalisering av en rekke bedrifter, et topp moderne konferansesenter (MEC – Magnor Energy Centre) og Newton rommet på Magnor (www.newton.no) 
  • SHNH har en rekke arrangementer gjennom året. Det er arrangementer som støtter opp om lokale gründer som gründer uka med gründerkafè, det er trimløpet Eidskogrøya, det er næringsklyngen Skogbrukets dag, samt en rekke arrangementer som har fokus på utdanning, læring og å knytte næringsliv og skole tettere sammen, som f.eks. sommeringeniørskolen, industribesøket for ungdomskolen og Oppfinnermessa i Grue. 

Odal Næringshage

Odal Næringshage ble etablert i 1998 og har siden dette bidratt til en mengde etableringsprosjekter i Odalskommunene. Vi holder til i Stasjonsvegen 16 på Skarnes og har et trivelig fellesskap der det er plass for store tanker og gode planer. Velkommen til oss!

Solør Næringshage

Solør Næringshage as ble stiftet i 2001, og er gjennom avtale med Sør-Hedmark Næringshage en del av SIVA’s veletablerte konsept for næringshager. Vi har kompetansen og nettverkene som kan hjelpe deg på veien til å realisere din yrkesdrøm; bo lokalt – jobb globalt! Solør Nærinsghage fungerer som førstelinjetjeneste for Åsnes og Våler kommune.  Går du rundt med en idè du kunne tenke deg å sette ut i livet? Trenger du hjelp til å etablere selskapet ditt? Har du behov for veiledning fra noen som kjenner til utfordringene du som gründer vil møte? Eller er du rett og slett på jakt etter en sparringspartner som kan utfordre deg i forhold til din idè og strategi? Vi kan hjelpe deg! 

PERSONVERNERKLÆRING

 

1. Innledning
Sør-Hedmark Næringshage er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter fra målbedriftene våre, brukere av nettsidene våre, deltakere på kurs og møter, leverandører, samarbeidspartnere og andre brukere av våre tjenester og funksjonaliteter.

Sør-Hedmark Næringshage er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi behandler. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger. For kontaktinformasjon, vennligst se punkt 7 nedenfor.

Når det nedenfor vises til GDPR, skal dette forstås som en henvisning til forordning (EU) 2016/679 («GDPR«).

2. Personopplysninger som samles inn og behandles
Vi samler inn opplysninger for å kunne registrere deg som påmeldt til kurs og seminarer eller nyhetsbrev, organisere arrangementer, sende deg brosjyrer, invitasjoner eller annen informasjon om våre tjenester og aktiviteter, og for å kunne besvare henvendelser fra brukere og andre. Vi samler også inn opplysninger i forbindelse med våre avtaler med målbedrifter, leverandører og andre samarbeidspartnere. Vi behandler følgende personopplysninger i denne sammenheng: Navn, stilling, selskap, epostadresse, telefonnummer, adresse, samt øvrige opplysninger som er oppgis ved henvendelser til oss eller er nødvendige for å følge opp henvendelser eller utføre aktiviteter eller tjenester.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke) og b (avtale). Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende vi ikke vil være i stand å besvare dine henvendelser eller tilby deg våre tjenester.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten.

Vi anvender også informasjonskapsler gjennom vår tilstedeværelse i sosiale medier. Når du besøker våre sider i sosiale medier samler den sosiale mediekanaler inn personopplysninger som benyttes til å utarbeide statistikk. Sør-Hedmark Næringshage har ikke tilgang til de personopplysningene som samles inn, men vi får tilgang til anonymisert statistikk som er utarbeidet av den sosiale mediekanalen på basis av de innsamlede opplysningene.

Vi vil ikke behandle personopplysninger for markedsføringsformål med mindre vi har innhentet samtykke til dette eller det foreligger et eksisterende kundeforhold. Du kan til enhver tid erklære at du ikke lenger ønsker å motta markedsføringshenvendelser ved å sende oss en e-post (se kontaktinformasjon i punkt 8 nedenfor) eller melde deg av via link i våre nyhetsbrev og invitasjoner.

3. Bruk av databehandler
Vi har databehandleravtale med våre leverandører av servertjenester, lønns- og personalsystem, HMS-system, samt økonomi og kundesystem som sikrer at dataene håndteres sikkert.  

4. Utlevering av personopplysninger
Vi vil også kunne utlevere dine opplysninger til eksterne tredjeparter dersom det er påkrevd eller inngår som en del av tjenesten vi skal levere til deg. Dette kan være Innovasjon Norge, banker eller andre aktører.

5. Hvor lenge vi lagrer personopplysninger
Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.

6. Dine rettigheter som registrert
Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

  • Å få eventuelle uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av Sør-Hedmark Næringshage uten ugrunnet opphold, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert;
  • Å få personopplysninger om deg selv slettet
  • Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (i Norge: Datatilsynet); og
  • Å når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke gitt til Sør-Hedmark Næringshage.

7. Endringer i vår personvernerklæring
Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 20.mars 2020. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

8. Kontakt
Dersom du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen, ønsker å utøve dine rettigheter iht. punkt 5 ovenfor eller har andre henvendelser, er du velkommen til å kontakte Tove Gulbrandsen på epost: tove.gulbrandsen@onu.no eller telefon 92 61 52 51.