Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Negardssvingen 2

2270 FLISA

OM NÆRINGSHAGEN

Sør-Hedmark Næringshage

Sør-Hedmark Næringshage er en regional aktør i Glåmdalen innen næringsutvikling. Bedriften er en del av det nasjonale næringshageprogrammet til Næringsdepartementet gjennom SIVA, som er statens institusjon for industriell utvikling og vekst. SHNH har en regional rolle i Glåmdalen, men har størst nedslagsområde i Kongsvingerregionen med særlig vekt på Eidskog kommune. 

SHNH har 4 virksomhetsområder områder: 

  • Lokale SMB målbedrifter som støttes gjennom subsidiert konsulentbistand. Hver målbedrift kan støttes med inntil 100 timer konsulentbistand pr. år og 75% subsidiert markedspris på tjenestene. 
  • Regionale, nasjonale og interregionale prosjekter med hovedfokus på reiseliv, fornybar energi, kompetanseutvikling og regionale industrielle næringsnettverk. 
  • Drift av en rekke virksomheter knyttet til næringshagen. Dette innbefatter et lokale energiselskap, 2 leiegårder som får inntekter fra utleie, et opplæringskontor for lærlinger, et kontorfellesskap for samlokalisering av en rekke bedrifter, et topp moderne konferansesenter (MEC – Magnor Energy Centre) og Newton rommet på Magnor (www.newton.no) 
  • SHNH har en rekke arrangementer gjennom året. Det er arrangementer som støtter opp om lokale gründer som gründer uka med gründerkafè, det er trimløpet Eidskogrøya, det er næringsklyngen Skogbrukets dag, samt en rekke arrangementer som har fokus på utdanning, læring og å knytte næringsliv og skole tettere sammen, som f.eks. sommeringeniørskolen, industribesøket for ungdomskolen og Oppfinnermessa i Grue. 

Odal Næringshage

Odal Næringshage ble etablert i 1998 og har siden dette bidratt til en mengde etableringsprosjekter i Odalskommunene. Vi holder til i Stasjonsvegen 16 på Skarnes og har et trivelig fellesskap der det er plass for store tanker og gode planer. Velkommen til oss!

Solør Næringshage

Solør Næringshage as ble stiftet i 2001, og er gjennom avtale med Sør-Hedmark Næringshage en del av SIVA’s veletablerte konsept for næringshager. Vi har kompetansen og nettverkene som kan hjelpe deg på veien til å realisere din yrkesdrøm; bo lokalt – jobb globalt! Solør Nærinsghage fungerer som førstelinjetjeneste for Åsnes og Våler kommune.  Går du rundt med en idè du kunne tenke deg å sette ut i livet? Trenger du hjelp til å etablere selskapet ditt? Har du behov for veiledning fra noen som kjenner til utfordringene du som gründer vil møte? Eller er du rett og slett på jakt etter en sparringspartner som kan utfordre deg i forhold til din idè og strategi? Vi kan hjelpe deg! 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Load more