Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Rådhusgata 1

2270 FLISA

Norsk katapult

Vi bidrar til å realisere ditt innovasjonsprosjekt!

Næringshagene kan gjennom samarbeid med katapult-sentrene gi bedriften tilgang til:

  • Norges fremste kompetanse på sine områder
  • topp moderne testfasiliteter
  • verdensledende teknologi

 

Noe fakta om Katapult

Manufacturing Technology
Utvikler avanserte produksjonsmetoder

 
Future Materials
Utvikler avansert materialer – gjerne med utgangspunkt med pulver
 
Ocean Innovation
3D print – digitalisering – prototyper – maritimt utgangspunkt
 
Sustainable Energy
Testsentre for fornybar energi
 
DigiCat
Digital testing og simulering
 

Partner for;
Avanserte produksjonsmetoder

•Videreutvikler, simulerer og tester produksjonslinjen før fullskalaproduksjon
•Har testfasiliteter, kompetanse og nettverk for testing, simulering og verifisering – bl a modulbaserte og fleksible minifabrikker med Industri 4.0 standard
•Senteret skal være en pådriver for å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer produktivt og mer nyskapende
•Sintef Raufoss Manufacturing på vegne av NCE Raufoss med partnere

Partner for;
Avanserte materialer og produkter

•Utvikler bærekraftige avanserte materialer til bedriftens neste produkter
•Spesialisert på nano- og pulver-produksjon for nye formingsmetoder
•Har testfasiliteter, kompetanse og nettverk for material-teknologisk testing, simulering og verifisering
•Elkem AS, Arendals Fossekompani, ReSiTec og UiA er, og driver i samarbeid med industriaktører og klynger

Partner for;
Grønn vekst i havnæringene

•Nye løsninger innen petroleum, matproduksjon og fornybar energi mm
•Testfasiliteter, kompetanse og nettverk for havrommet
•Bergen Teknologioverføring (BTO), GCE Subsea, Prototech, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB), Universitetet i Bergen, DNV GL og Marineholmen Forskningspark

Partner for;
Bærekraftige energiløsninger

•Akselerer fremtidens energisystemer og produkter til markedet
•Spesialisert på maritime og desentraliserte energisystemer
•Testfasiliteter, kompetanse og nettverk for nye energibærere, lagring, distribusjon og styresystemer
•NCE Maritime Clean Tech i samarbeid med flere ledende forskningsmiljøer

Partner for;
Bærekraftige energiløsninger

•Hjelper deg å se inn i fremtiden slik at du sparer tid, penger og får en løsning som treffer markedet bedre
•Spesialisert på virtuell prototyping, digitale tvillinger og autonome operasjoner
•Testfasiliteter, kompetanse og nettverk for virtuell testing og simulering
•ÅKP Blue Innovation Arena, Rolls-Royce, Inmarsat, Ulstein, Offshore Simulator Centre, og driver i samarbeid med industriaktører og klynger

Kontakt oss, og vi vil hjelpe deg videre inn i det aktuelle katapult-senteret

 

Forrige

Neste