Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Rådhusgata 1

2270 FLISA

KONTAKT OSS

SØR-HEDMARK NÆRINGSHAGE

Telefon: 62 96 46 20
Epost: info@magnorhagen.no
Adresse: Grensevegen 639,
2240 MAGNOR (få veibeskrivelse)

Faktura sendes til:
shnh@ebilag.com

EHF faktura kan også mottaes

ODAL NÆRINGSHAGE

Telefon: 62 96 46 20
Epost: post@onu.no
Adresse: Stasjonsvegen 16,
2100 SKARNES (få veibeskrivelse)

SOLØR NÆRINGSHAGE

Telefon: 994 45 426
Epost: anette@solornh.no
Adresse: Negardssvingen 2,
2270 FLISA (få veibeskrivelse)

SØR-HEDMARK NÆRINGSHAGE

Borge Nordfjeld

Borge Nordfjeld

Daglig leder/Rådgiver

Tlf: +47 454 82 922
bn@magnorhagen.no
EIDSKOG

Tom Strandberg

Tom Strandberg

Rådgiver

Tlf: +47 98 18 68 58
ts@shnh.no
EIDSKOG

Morten Herud

Morten Herud

Seniorrådgiver/prosjektleder

Tlf: +47 908 82 838
morten.herud@magnorhagen.no
EIDSKOG

Tove Gulbrandsen

Tove Gulbrandsen

Seniorrådgiver

Tlf.: +47 926 15 251
tove.gulbrandsen@onu.no
NORD- SØR-ODAL

Håvard Brynjulvsrud

Håvard Brynjulvsrud

Seniorkonsulent

Tlf: +47 94 88 94 15
hb@magnorhagen.no
EIDSKOG

Anette Strand Sletmoen

Anette Strand Sletmoen

Daglig leder/Prosjektleder

Tlf.: +47 994 45 426
anette@solornh.no
SOLØR

Rune Kjelsrud

Rune Kjelsrud

Seniorrådgiver/Prosjektledelse

Tlf.: +47 907 61 220
rk@shnh.no
EIDSKOG

Eric A. Utgården

Eric A. Utgården

Prosjektleder/Rådgiver

Tlf.: +47 47 70 44 82
eu@shnh.no
EIDSKOG