Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Rådhusgata 1

2270 FLISA

Regionale forskningsfond Innlandet lyser ut 10 millioner kroner til regionale innovasjonsprosjekter

RFF Innlandet lyser ut inntil 10 millioner kroner* til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Midlene skal gå til prosjekter der bedriftene trenger forskning i sitt innovasjonsarbeid og som kan gi økt konkurransekraft, omstilling og verdiskaping. Innovasjon kan dreie seg om blant annet forbedrede varer eller tjenester, nye prosesser eller nye måter å organisere virksomheten på.

Formålet med utlysningen er å bidra til utvikling i næringslivet i Innlandet. Det vil være mulig å søke støtte til prosjekter som er innenfor en rekke ulike bransjer og tema:

  • Reiseliv og kreative næringer
  • Industri
  • IKT/informasjonssikkerhet
  • VR/AR/digitalisering/spill/opplæring
  • Bioøkonomi
  • Tjenesteinnovasjon i offentlig sektor
  • Helse- og velferdsteknologi

Hvert prosjekt kan søke om mellom 1 og 3 millioner kroner. Det er krav om et reelt og forpliktende samarbeid mellom bedrift og en godkjent FoU-partner i prosjektet.

Søknadsfristen er 16. september og det vil være mulig å opprette søknad fra begynnelsen av august.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, enten du har konkrete planer om et prosjekt eller om du ønsker å vite mer om hvilke muligheter som ligger i å samarbeide med et forskningsmiljø i et innovasjonsprosjekt. Se også våre hjemmesider for mer informasjon og følg oss gjerne på Facebook.

* Midlene skal fordeles mellom innovasjonsprosjekter i næringslivet og innovasjonsprosjekter i offentlig sektor