Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Negardssvingen 2

2270 FLISA

Forstudie Interreg: Kunst og kultur som frisklivsfaktor

Odal Næringshage på vegne av Hedmark fylkeskommune og Länsstyrelsen i Dalarna har fått midler fra Interreg for å gjennomføre forstudien på Kunst og Kultur som frisklivsfaktor. Dette med sterkt fokus folkehelse og psykisk helse. Finansiører av forstudien er Interreg. Norge – Sverige, Grensekomiteen Hedmark – Dalarna og Hedmark fylkeskommune ved enhet for Kultur.

Forrige

Neste