Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Rådhusgata 1

2270 FLISA

Sør-Hedmark Næringshage og samarbeidspartnere er klare for å arrangere Etablererkurs i Innlandet. Vi ser fram til å møte både gründere og etablerte bedrifter med spennende ideer.

Brenner du for en idé og ønsker innspill på hvordan du kan utvikle den videre? Går du med tanker om å starte egen bedrift, men lurer på hvor du skal begynne? Har du bestemt deg for å satse og ønsker gode støttespillere på veien? Da bør du melde deg på Etablererkurs!

Les mer

Norwegian Wood Cluster blir Arena-klynge

 

Sør-Hedmark Næringshage AS v/ Borge Nordfjeld er prosjektleder for prosjektet digitalisering og automasjon i Norwegian Wood Cluster(NWC). Sammen med en rekke andre ressurser innenfor verdikjeden skog-industri-bygg arbeider vi for å utvikle internasjonalt ledende næringsklynge innenfor bærekraftig, industrialisert trebyggeri.

Les mer

 

FeltGIS inngår samarbeid med John Deere

 

FeltgGIS inngår samarbeid med John Deere om å tilby ny teknisk løsning for logistikk av skogdata. Innformasjonsflyt fra hogstmaskin i den operative logistikken fra skog til industri.

Løsningen som nå er tatt fram gir aktørene bedre og mer rettidig informasjon om lagerpunktene i skog og ved skogsbilvei som kan brukes til å kostnadseffektivisere lagerhold. Systemet legger også til rette for at entreprenørene får et sanntidsverktøy som gir oversikt over produksjonen og muliggjør kommunikasjon uavhengig av maskinmerke.

Innitiert  av Tretorget AS v/Ola Rolstad ble Sør-Hedmark Næringshage og prosjektet «The Wood Region» v/Håvard Brynjulvsrud koblet på. Prosjektet «The Wood Region» har bl.a. til formål å øke verdiskapning innen skog og trebearbeidende industri.

 

Signering av avtalen ble utført hos John Deere på Kongsvinger med Axel Løvenskiold/John Deere og Isak Hasselvold/FeltGIS og Håvard Brynjulvsrud/Sør-Hedmark Næringshage overrakte begge blomster og ser frem til et meget godt samarbeid fremover.

 

Norsk Skogbruk  – liten boks får fart på dataflyten

Se pressemeldingen her

Webinar – Fremtidens bærekraftig materialvalg

 
Sør-Hedmark Næringshage AS har hatt et omfattende engasjement i interregprosjektet The Bioeconom Region.
Mange møter og seminarer er arrangert for å bringe de ulike aktørene i bransjen sammen med blant annet offentlige innkjøpere og arkitekter.
 
Næringshagene og Tredriverne i Viken og Innlandet, inviterer nå byggebransjen samt offentlige og private eiendomsaktører til webinar om mulighetene med trekonstruksjoner.
 

Næringshagene og Tredrivere i Viken og Innlandet gjennomførte et meget bra Webinar med fokus på «Fremtidens bærekraftige materialvalg»

Bjørn Bakke Lier / Daglig leder i Trebruk AS var ordstyrer for dagen og ledet Webinaret på en god og trygg måte.

Først ut var Karoline Fjeldstad / Ordfører i Rakkestad som er med som «Ordfører for tre» for sin region, etter Karoline holdt Olaf Thommesen en «appel» om utfordringer som småbedrifter har når det gjelder lover & regler og hvor komplekst dette blir for småbedrifter.

Så holdt Knut Hvithammer / Ordfører i Sør-Odal en presentasjon om hvor viktig skogbruket er i vår region og hvilke muligheter dette gir. Etter det så ble det en god gjennomgang av trebruk  på den nye skolen i Sør-Odal Glommasvingen Skole.

Etter pausen holdt Trond Barli / Markedsdirektør i RVT AS, Kristine Nore / Forskning og innovasjonsjef i Splitkon AS og Mariann Mydland / Prosjektingeniør i Betonmast Innlandet AS gode foredrag.

Hele Webinaret vil snart bli lagt ut her på vår side.

 

 

Eidskogrøya 2020

 

Årets Eidskogsrøya ble gjennomført med 135 påmeldte. Tross store bekymringer for hvordan været ville bli, så gjennomførte ca. 125 jenter/damer runden og det viser at dette er en helt spesiell «trimtur» i regionen.

Les mer her på Facebook  

Se bildene fra Eidskogrøya 2020 i Glomdalen.no

Det skjer ting i Eidskog!

Vi er stolte av å representere en kommune og et virkemiddelapprat som bidrar til å sikre en slik etablering i Eidskog.
Etableringen skaper en entusiasme og en fremtidsrettet virksomhet som vil gi betydelige ringvirkninger for vår region i fremtiden.
 
Vi gleder oss til å bistå i det videre arbeidet.

Sør-Hedmark, Feral og ESS AB

Maskin Feral AS, ESS AB og Norske Tog utvikler ny miljøteknologi!

Norske Tog AS har som mål og senke CO2 utslipp og miljøpåvirkningen fra sine dieseltog. Norske Tog AS, tidligere NSB, har derfor nå inngått et innovasjonssamarbeid med Maskin Feral AS, for å utvikle ny og mer miljøvennlig teknologi.

Den nye teknologien skal hjelpe Norske Tog med å senke CO2 utslipp og dermed minske miljøpåvirkningen fra sine diesel tog. Dersom prosjektet går etter planen, vil også forbruket av drivstoff minske. Man får derfor ikke bare mer miljøvennlige tog, men også billigere tog i drift. Innovasjonsarbeidet støtter opp under globale forventninger og krav, som ligger i å benytte forbedret teknologi som leder til reduserte miljøpåvirkninger.

Les mer om dette på glomdalen.no

Newton undervisning er igang igjen

Newton rommet på Sør-Hedmark Næringshage er i gang igjen 

Nå er det full drift i vårt Newton rom og elevene kan nå få nyttig og god kunnskap/forståelse fra de moduler som vi har.

For mer info ta kontakt med Eric A. Utgården eller les mer om vårt Newton rom her

Selvfølgelig følges de rutiner som Koronaviruset krever.

Kontakt oss 

Sør-Hedmark Næringshage er tilgjengelige hele tiden, men vi ønsker at dere som ønsker kontakt med oss, benytter telefon, e-post.

Se vår oversikt over ansatte, og vi kan ha møter med videokonferanse, eller at det settes opp avtalt tid for møter, så alt kan forberedes på en god og fornuftig måte.

Se også vår side med Nyttig informasjon når det gjelder dagens situasjon

Vi følger også opp med fortløpende endringer på vår Facebook side.

Sør-Hedmark Næringshage – Norsk Katapult

Vi bidrar til å realisere ditt innovasjonsprosjekt!, les mer om Norsk Katapult her

Hva kan vi hjelpe deg med?

Starte bedrift

Når du starter ny bedrift, er det mye som er lett – når du kan det fra før. Vi hjelper deg!

Les mer >>

Videreutvikle bedrift

Når du kommer til oss med dine idéer til vekst, kan du få bistand til videreutvikling

Les mer >>

Leie lokaler

Lokalene i Næringshagene tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

Les mer >>

Med fokus på lokal treindustri 

Sør-Hedmark og «Interreg prosjektet The Bioeconomy Region» har avhold et meget godt og spennende møte med fokus på lokal treindustri og entrepriser som kan utnytte lokale råvarer,

Møtet ble avholdt på Forstmann skogsmuseet på Elverum med rundt 25 deltakere, og Borge Nordfjeld ønsket alle velkomne. Først ute var Kjersti Granaasen som holdt et meget nyttig foredrag om «Offentlig anskaffelser i et nøtteskall»

De andre foredragene ga mye god og nødvendig informasjon og helt klart mange spørsmål for å få dette til for lokale leverandører. 

Ola Rostad fra Tretorget ledet hele møtet på en profesjonell og trygg måte og Sør-Hedmark Næringshage vil jobbe videre med fokus på lokal treindustri.

Ta kontakt med Borge Nordfjeld på tlf. 454 82 922 eller på e-post bn@magnorhagen.no for mer informasjon om dette.

 

Bli medlem?

Næringshagene i Norge er foreningen for næringshagene. Et samarbeidsforum for alle næringshagene. En møteplass og ynglested for ideer og videreutvikling, for motivasjon og nettverksbygging. Hos oss er plagiat fullt lovlig, og vi arbeider med å utvikle felles løsninger på praktiske oppgaver – som design, nettsteder og andre verktøy. Det gjør hverdagen enklere og billigere for medlemmene og frigjør tid til det vi helst vil drive med: utvikle bedrifter.

For myndigheter og virkemiddelapparat er Næringshagene i Norge et felles og tungtveiende kontaktpunkt. Næringshagene i Norge har også et stort politisk nettverk, og den samlede kreativiteten, aktiviteten og de resultatene vi kan dokumentere gjennom å stå sammen, er det beste argumentet for at næringshagetanken skal leve og utvikle seg videre.

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen diskutere hvordan Sør-Hedmark Næringshage kan bistå din bedrift.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Denne glimrende ordningen videreføres!NB! Søknadsfrist 15. april!
Trenger bedriften din ny kompetanse?
Da kan kanskje støtteordningen Bedriftsintern opplæring Innlandet være noe for deg. Søknadsfrist 15. april.
Nærmere informasjon om ordningen finner du på fylkeskommunens hjemmeside: innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/naringsutvikling/bedriftsintern-opplaring-bio.19843.aspx
... Se merSe mindre

Denne glimrende ordningen videreføres!

Sør-Hedmark Næringshage er en regional aktør i Kongsvingerregionen innen næringsutvikling. Bedriften er en del av det nasjonale næringshageprogrammet til Næringsdepartementet gjennom SIVA, som er statens institusjon for industriell utvikling og vekst. ... Se merSe mindre

Load more