Stasjonsvegen 16

2100 SKARNES

Grensevegen 639

2240 MAGNOR

Rådhusgata 1

2270 FLISA

Design og rådgivning til målbedriftene i Sør-Hedmark Næringshage
Ronald Jørgensen er senior designer og rådgiver i kommunikasjonsbyrået Leidar. Hver fredag har Ronald kontorplass i Sør-Hedmark Næringshage, Magnor, og er nå en del av nettverket vi tilbyr våre målbedrifter, sier Borge Nordfjeld. Ronald tar gjerne en prat med virksomheter som som har ambisjoner om økt synlighet og vekst.
Ronald designer varemerker og bygger merkevarer, gjennom strategisk og målretta arbeid. Ved å sette seg grundig inn i behovene og strategiene til kundene lages det kommuninasjonsløsninger som virker.
– Vi jobber mye innenfor digitale medier, logoer, web, sosiale medier og film. Ofte er vi totalleverandør på kommunikasjon; rett kompetanse kobles på etter behov og vi finner gode løsninger tilpasset kundens budsjett, sier Ronald Jørgensen.
 
Ønsker du en uformell prat, kontakt Ronald på telefon 99 26 62 81
 
Emma – lokal skaperkraft
Med en stille sommerbris i august kom designstudent Emma Jacobsen til Sør-Hedmark Næringshage. Hun bruker sin kreativitet og utfører designoppgaver som del av praksistiden her. Hun studerer ved Westerdals og fortsetter på skolen fra årsskiftet. 
– For meg er det veldig fint å ha prakistiden i kommunen jeg bor, samtidig få spennende oppgaver og jobbe sammen med Ronald på flere leveranser, sier Emma.
– Vi er veldig fornøyde med å kunne tilby unge talenter som Emma en praksisplass ved Sør-Hedmark Næringshage. En drivendes dyktig illustratør og designer – vi gleder til å følge henne videre.

Brenner du for en idé og ønsker innspill på hvordan du kan utvikle den videre?
Går du med tanker om å starte egen bedrift, men lurer på hvor du skal begynne?
Har du bestemt deg for å satse og ønsker gode støttespillere på veien?

 TEMA PÅ KURSET:
– Hvor mye må jeg selge for før ideen min blir lønnsom?
– Hva er riktig pris og hvordan gjør jeg salget?
– Hvordan presenteres det jeg skal selge?
– Hvordan få mine første kunder og hva er viktig for disse?
– Hvem blir mine viktigste støttespillere og samarbeidspartnere?
– Hvordan stifter jeg selskapet og hvordan drifte innenfor dagens regelverk?
– Hvordan holder jeg orden på økonomi og regnskap?

 GJENNOM KURSET BYGGER DU:
– Et nettverk av medgründereog gode støttespillere
– Trygghet på veien videre
– Et utkast til din forretningsplan
– Din første forretnings-pitch

 Kurset vil bli kjørt fysisk på Kongsvinger eller i en kombinasjon av digitalt/fysisk ut fra gjeldende smittevernregler. Inspirasjonskveld 28.9. kl. 19.00, kursstart 5.10. kl. 17.00.  

Pris: kr. 1.100 per deltaker inkl. mva. (første kurskveld er gratis), som i tillegg til fem kurskvelder inkluderer inntil seks veiledningstimer.

Les mer

Ny medarbeider i Sør-Hedmark Næringshage 

Vi har gleden av å introdusere vår ny medarbeider Rune Kjelsrud

Han tar over flere roller i Sør-hedmark Næringshage og blir en god ressurs for våre satsninger og bedrifter.

Vi takker samtidig Eric Anthony Kaberg Utgården i arbeidet med Newton Magnor som nå har passert mer enn 6500 elevbesøk siden oppstart.  Vi ønsker Eric lykke til i ny jobb og hjertelig velkommen til oss Rune!

Bedriftsintern opplæring 

Bedrifter som ønsker å øke sin kompetanse kan søke om støtte til bedriftsintern opplæring. Ordningen forvaltes av fylkeskommunen, og søknad må sende via søkeportalen Regionalforvaltning.no.

Les mer om ordningen på Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside: Støtte til bedriftsintern opplæring

Spørsmål rundt ordningen kan rettes til:

Turid Lie
E-post: turid.lie@innlandetfylke.no
Tlf. 976 30 102

Skogbruket digitaliseres 

FeltGIS har sammen med MEF utviklet kartfunksjonalitet for skogsentreprenører. Her får entreprenørene  kart med alle offentlig tilgjengelige karttemaer som gjelder skogbruket. Mange av kartlagene er de samme som vises i NIBIOs Kilden i tillegg til flere, blant annet informasjon om hjemmelshaver.

MEF Skog sier at fordelen med FeltGIS er at de har forkus på brukernes hverdag med enkle og effektive løsninger og at de allerede er involvert i Skog-Datas Virkeshandel og NIBIOS Silvismart. 

FeltGIS er en målbedrift i Sør-Hedmark Næringshage som vi har bistått og hjulpet over tid, sier prosjektleder for The Wood Region Håvard Brynjulvsrud.

Les mer om saken her: MEF tar grep i digitaliseringen (campaign-archive.com)

Eidskog Stangeskovene med nytt tørkeanlegg

Eidskog Stangeskovene AS har investert i nytt tørkeanlegg på Skotterud.
ESAS er en betydelig målbedrift hos oss og det er moro å se hvordan bedriften nå lykkes, og dermed også kan ta slike betydelige løft.
Næringshagen har bidratt med ressurser for blant annet prosjektering av det nye tørkeanlegget

 

FeltGIS / Sør-Hedmark Næringshage

FeltGIS AS er en målbedrift hos Sør-Hedmark utvikler digitale tjenester rettet mot skogbruket. Selskapet har nå gjennomført en emisjon som kan tilføre bedriften 10,3 millioner kroner.

Emisjonen gjennomføres av Skagerak Maturo via investeringsfondet First Seed Hedmark. Fondet er etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune, med Skagerak Maturo som forvalter.

Gründer og daglig leder Isak Hasselvold startet selskapet i 2016 og har utviklet logistikk løsninger rettet mot Skogdata, som er skognæringens datasentral.  Systemet legger også til rette for at entreprenører og resten av skognæringen får tilgang til løpende oppdatering over produksjonen og muliggjør kommunikasjon uavhengig av maskinmerke.

Sør-Hedmark Næringshage v/ Håvard Brynjulvsrud har bistått FeltGIS for en spennende og god fremdrift.

Les artikel hos Shifter

Sør-Hedmark Næringshage AS var tidlig ute med å ta ibruk det mulighetsrommet Norsk Katapult gir landets SMB bedrifter

Det har vært en fantastisk reise hvor små og mellomstore bedrifter har fått tilgang til noen av landets beste FOU miljøer. Vi i vår næringshage har tatt en ledende rolle i både oppbygging og drifting av et kvalitetssystem som sikrer bedriftene en god kundereise i møte med disse sentrene, og over 200 gode prosjekter har vi så langt fått hjelp med sine prosjekter

Rekordmange katapultprosjekter – SIVA: Les her

 

Katapult-sentre gjør veien fra konsept til marked, bedre og mindre risikofylt – YouTube

Norwegian Wood Cluster blir Arena-klynge

 

Sør-Hedmark Næringshage AS v/ Borge Nordfjeld er prosjektleder for prosjektet digitalisering og automasjon i Norwegian Wood Cluster(NWC). Sammen med en rekke andre ressurser innenfor verdikjeden skog-industri-bygg arbeider vi for å utvikle internasjonalt ledende næringsklynge innenfor bærekraftig, industrialisert trebyggeri.

Les mer

 

FeltGIS inngår samarbeid med John Deere

 

FeltgGIS inngår samarbeid med John Deere om å tilby ny teknisk løsning for logistikk av skogdata. Innformasjonsflyt fra hogstmaskin i den operative logistikken fra skog til industri.

Løsningen som nå er tatt fram gir aktørene bedre og mer rettidig informasjon om lagerpunktene i skog og ved skogsbilvei som kan brukes til å kostnadseffektivisere lagerhold. Systemet legger også til rette for at entreprenørene får et sanntidsverktøy som gir oversikt over produksjonen og muliggjør kommunikasjon uavhengig av maskinmerke.

Innitiert  av Tretorget AS v/Ola Rolstad ble Sør-Hedmark Næringshage og prosjektet «The Wood Region» v/Håvard Brynjulvsrud koblet på. Prosjektet «The Wood Region» har bl.a. til formål å øke verdiskapning innen skog og trebearbeidende industri.

 

Signering av avtalen ble utført hos John Deere på Kongsvinger med Axel Løvenskiold/John Deere og Isak Hasselvold/FeltGIS og Håvard Brynjulvsrud/Sør-Hedmark Næringshage overrakte begge blomster og ser frem til et meget godt samarbeid fremover.

 

Norsk Skogbruk  – liten boks får fart på dataflyten

Se pressemeldingen her

Webinar – Fremtidens bærekraftig materialvalg

 
Sør-Hedmark Næringshage AS har hatt et omfattende engasjement i interregprosjektet The Bioeconom Region.
Mange møter og seminarer er arrangert for å bringe de ulike aktørene i bransjen sammen med blant annet offentlige innkjøpere og arkitekter.
 
Næringshagene og Tredriverne i Viken og Innlandet, inviterer nå byggebransjen samt offentlige og private eiendomsaktører til webinar om mulighetene med trekonstruksjoner.
 

Næringshagene og Tredrivere i Viken og Innlandet gjennomførte et meget bra Webinar med fokus på «Fremtidens bærekraftige materialvalg»

Bjørn Bakke Lier / Daglig leder i Trebruk AS var ordstyrer for dagen og ledet Webinaret på en god og trygg måte.

Først ut var Karoline Fjeldstad / Ordfører i Rakkestad som er med som «Ordfører for tre» for sin region, etter Karoline holdt Olaf Thommesen en «appel» om utfordringer som småbedrifter har når det gjelder lover & regler og hvor komplekst dette blir for småbedrifter.

Så holdt Knut Hvithammer / Ordfører i Sør-Odal en presentasjon om hvor viktig skogbruket er i vår region og hvilke muligheter dette gir. Etter det så ble det en god gjennomgang av trebruk  på den nye skolen i Sør-Odal Glommasvingen Skole.

Etter pausen holdt Trond Barli / Markedsdirektør i RVT AS, Kristine Nore / Forskning og innovasjonsjef i Splitkon AS og Mariann Mydland / Prosjektingeniør i Betonmast Innlandet AS gode foredrag.

Hele Webinaret vil snart bli lagt ut her på vår side.

 

Det skjer ting i Eidskog!

Vi er stolte av å representere en kommune og et virkemiddelapprat som bidrar til å sikre en slik etablering i Eidskog.
Etableringen skaper en entusiasme og en fremtidsrettet virksomhet som vil gi betydelige ringvirkninger for vår region i fremtiden.
 
Vi gleder oss til å bistå i det videre arbeidet.

Sør-Hedmark, Feral og ESS AB

Maskin Feral AS, ESS AB og Norske Tog utvikler ny miljøteknologi!

Norske Tog AS har som mål og senke CO2 utslipp og miljøpåvirkningen fra sine dieseltog. Norske Tog AS, tidligere NSB, har derfor nå inngått et innovasjonssamarbeid med Maskin Feral AS, for å utvikle ny og mer miljøvennlig teknologi.

Den nye teknologien skal hjelpe Norske Tog med å senke CO2 utslipp og dermed minske miljøpåvirkningen fra sine diesel tog. Dersom prosjektet går etter planen, vil også forbruket av drivstoff minske. Man får derfor ikke bare mer miljøvennlige tog, men også billigere tog i drift. Innovasjonsarbeidet støtter opp under globale forventninger og krav, som ligger i å benytte forbedret teknologi som leder til reduserte miljøpåvirkninger.

Les mer om dette på glomdalen.no

Hva kan vi hjelpe deg med?

Starte bedrift

Når du starter ny bedrift, er det mye som er lett – når du kan det fra før. Vi hjelper deg!

Les mer >>

Videreutvikle bedrift

Når du kommer til oss med dine idéer til vekst, kan du få bistand til videreutvikling

Les mer >>

Leie lokaler

Lokalene i Næringshagene tilrettelagt for samspill mellom bedrifter.

Les mer >>

Med fokus på lokal treindustri 

Sør-Hedmark og «Interreg prosjektet The Bioeconomy Region» har avhold et meget godt og spennende møte med fokus på lokal treindustri og entrepriser som kan utnytte lokale råvarer,

Møtet ble avholdt på Forstmann skogsmuseet på Elverum med rundt 25 deltakere, og Borge Nordfjeld ønsket alle velkomne. Først ute var Kjersti Granaasen som holdt et meget nyttig foredrag om «Offentlig anskaffelser i et nøtteskall»

De andre foredragene ga mye god og nødvendig informasjon og helt klart mange spørsmål for å få dette til for lokale leverandører. 

Ola Rostad fra Tretorget ledet hele møtet på en profesjonell og trygg måte og Sør-Hedmark Næringshage vil jobbe videre med fokus på lokal treindustri.

Ta kontakt med Borge Nordfjeld på tlf. 454 82 922 eller på e-post bn@magnorhagen.no for mer informasjon om dette.

 

Bli medlem?

Næringshagene i Norge er foreningen for næringshagene. Et samarbeidsforum for alle næringshagene. En møteplass og ynglested for ideer og videreutvikling, for motivasjon og nettverksbygging. Hos oss er plagiat fullt lovlig, og vi arbeider med å utvikle felles løsninger på praktiske oppgaver – som design, nettsteder og andre verktøy. Det gjør hverdagen enklere og billigere for medlemmene og frigjør tid til det vi helst vil drive med: utvikle bedrifter.

For myndigheter og virkemiddelapparat er Næringshagene i Norge et felles og tungtveiende kontaktpunkt. Næringshagene i Norge har også et stort politisk nettverk, og den samlede kreativiteten, aktiviteten og de resultatene vi kan dokumentere gjennom å stå sammen, er det beste argumentet for at næringshagetanken skal leve og utvikle seg videre.

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen diskutere hvordan Sør-Hedmark Næringshage kan bistå din bedrift.